Sektor pendidikan: Pembangunan dan latihan guru perlu diutamakan

Diterbitkan pada: October 18, 2019 20:32 (MYT)

Pendidikan di Malaysia tidak seharusnya hanya menumpukan kepada infrastruktur semata mata sebaliknya latihan dan kemahiran guru-guru juga perlu diberikan. Pengarah Global School Leaders Malaysia, Cheryl Ann Fernando berpendapat, sebahagian peruntukkan perlu disalurkan terhadap pembangunan para pendidik.